nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaiku pro bytové domy

Dotace na fotovoltaické systémy pro bytové domy

Dotace z programu NZÚ v rámci Národního plánu obnovy na pořízení fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Kdo může žádat

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby
 • Vlastník bytové jednotky v případě žádosti na vlastní bytovou jednotku
 • Fyzická osoba jako nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů: 15 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia: 10 000 Kč
 • Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el.energii10 000 Kč
 • Za instalovanou dobíjecí stanici: 25 000 Kč
 • Kombinační bonus: 10 000 Kč
 • Regionální zvýhodnění k celkové dotaci: +10%

Podmínky získání dotace pro instalaci FVE pro bytové domy

 • Na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon minimálně 0,50 kWp
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy
  stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů
 • Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů je roven počtu bytových jednotek v domě
 • Podporovaná akumulace do baterií minimálně 0,5 a maximálně 1,5 násobek instalovaného výkonu
 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy

Jak zažádat o dotaci

 • Veškeré žádosti o dotaci a připojení do distribuční sítě vyřídíme za Vás
 • Žádat můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Modelový příklad

Příklad dotace pro bytový dům se šesti bytovými jednotkami

Z

FVE systém s akumulací a nabíjení elektromobilů

FVE systém s akumulací 25 kWh + 6x nabíjecí stanice pro elektromobil =
938 500 Kč dotace pro menší bytový dům v Ústeckém kraji.

* FVE systém z modelového příkladu obsahuje:

 • Vyřízení žádosti o připojení k distribuční síti
 • Přípravu projektové dokumentace, výkresů a technické zprávy
 • Montáž solárních panelů na střechu o celkovém výkonu 20 kWp
 • Systém hliníkové konstrukce, nerezového přslušenství a veškerý elektromateriál
  Bateriové úložiště s celkovou kapacitou 25 kWh
 • 6x venkovní nabíječku s 5m kabelem pro elektro-mobil
 • Orientační návratnost 6 – 8 let.

nezávazná poptávka

Napište nám o konzultaci zdarma

8 + 7 =

Pod Šibeníkem 1154
434 01 Most
Bezručova 4218
430 03 Chomutov
e-mail: info@egni.cz
tel.: 775 742 454
IČ: 28744161  |  DIČ: CZ28744161
dat.schránka: yxn3ktv
Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Most | 244583249/0300
EGNI.cz je obchodní značkou společnosti DDQ CZ s.r.o., která je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 30182