Fotovoltaické systémy

Investice do vaší budoucnosti
s fotovoltaikou

Využijte potenciál solárních panelů a kolektorů. Solární systémy poskytují ekologicky šetrné a ekonomicky úsporné řešení.

služby

Co pro vás zařídíme?

Zvažujete pořízení fotovoltaické elektrárny nebo solárního zdroje pro váš rodinný nebo bytový dům v Ústeckém kraji?

Pak Vám nabízíme:

 • osobní konzultaci v místě plánované realizace solárních panelů na střechu
 • orientační výpočet úspor a kalkulaci ceny solárních panelů
 • návrh a popis navržených technologií (fotovoltaické panely, solární baterie)
 • individuální a pozitivní přístup k montáži fotovoltaické elektrárny
 • dodání do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a akceptace žádosti pro instalace solárních panelů

Co budeme potřebovat od Vás:

 • ½ hodiny z Vašeho času na osobní schůzku
 • orientační roční spotřebu el.energie
 • v ideálním případě technický výkres budovy
 • vyplnění základního dotazníku pro ověření splnění aktuálních podmínek NZÚ

Fotovoltaické
systémy pro rodinné a bytové domy

 • Návrhy a montáže fotovoltaických elektráren s připojením do distribuční sítě včetně vyřízení dotace z programu NZÚ
 • Kompletní příslušenství a elektroinstalace
 • Hybridní střídače, solární panely, bateriové sety, fotovoltaika set, nabíječky elektromobilů

Kompletní
příslušenství a elektroinstalace

Hybridní střídače, solární panely, bateriové sety, nabíječky elektromobilů

realizované zakázky

Reference

Modernizace rodinného domu

Instalace:

 • 21 panelů o výkonu 455 Wp (celkem 9,56 kWp) na střeše orientované na JZ, černý rám
 • součástí je akumulace, 22 kW dobíjecí stanice
 • RFID čipy a smart meter

Doba realizace:
2 dny pro instalaci u klienta, připojení ČEZ mikrozdroje do 14 dnů od vydání revizní zprávy.

Dotace: NZÚ 268.500,- Kč

Hybridní řešení pro ekologický dům

Instalace:

 • 9,55 kWp na střeše
 • 10 kW hybridní třífázový střídač
 • 11 kWh v akumulaci
 • 22 kW dobíjecí stanice z programu emobilita

Doba realizace: Od podpisu smlouvy do 4 měsíců včetně připojení k DS ČEZ.
Časová náročnost pro klienta: 1,5 hodiny včetně návštěvy checkpointu

Dotace: 268.500,- Kč pro regionálně postižené kraje.

Úspora díky solární nabíjecí stanici

Instalace:

 • mikrozdroj 9,2 kWp
 • akumulace do 11 kWh
 • včetně programu e-mobilita s chytrou nabíjecí stanicí 22 kW.

Časová náročnost pro klienta: Klient věnoval 10 minut návštěvě CheckPointu – zbytek zařizuje EGNI.cz

Dotace: 268.500,- Kč

Optimalizovaná instalace solárních panelů

Instalace:

 • Využití J, JZ a JV strany objektu pro instalaci 20 panelů o výkonu 455 Wp
 • kvalitní hliníkové konstrukce, nerezový materiál, UV stabilní kabely a materiál + držáky v černé barvě.

Doba realizace: Nejde o čas a rychlost, ale o bezpečnost, kvalitně odvedenou práci a smysluplné rozvržení panelů.

Nová zelená úsporám

DOTACE ÚSTECKÝ KRAJ +10%

Dotace na fotovoltaické systémy pro rodinné domy

Dotace z programu NZÚ na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Celková maximální výše dotace na 10 kW FVE systém s akumulací 10kWh + 1 nabíjecí stanice pro elektromobil = 246 500 Kč dotace pro rodinný dům v Ústeckém kraji.

Kdo může žádat o dotaci na fotovoltaické systémy

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp: 60 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému: 10 000 Kč
 • Za dobíjecí stanici pro elektromobil: 15 000 Kč
 • Kombinační bonus: 10 000 Kč
 • Regionální zvýhodnění k celkové dotaci: +10%

Jak požádat o dotaci

Veškeré žádosti o dotaci a připojení do distribuční sítě vyřídíme za Vás
Žádat můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy

DEMO ukázka z aplikace

 • Rodinný dům
 • Ústecký kraj
 • únor 2023
 • 10:00 hodin
 • mírně zataženo
 • 9.1kWp střecha
 • venkovní teplota 1,5 °C

Modelový příklad

Jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou a čtyřčlennou domácností

Z

orientační roční spotřeba el.energie: 14 MWh
vytápěná plocha: 130
vybavení: bazén, klimatizace
typ vytápění: tepelné čerpadlo nebo elektrokotel
lokalita: Ústecký kraj

Dodávka a montáž FVE systému s akumulací a dobíjecí stanicí: 520 000 Kč
Dotace z programu NZÚ rodinné domy: 246 500 Kč

* FVE systém z modelového příkladu obsahuje:

 • vyřízení žádosti o připojení k distribuční síti
 • přípravu projektové dokumentace, výkresů a technické zprávy
 • montáž solárních panelů na střechu o celkovém výkonu 10 kWp
 • systém hliníkové konstrukce, nerezového přslušenství a veškerý elektro-
  materiál
 • hybridní třífázový střídač 10kW s WiFi modulem a cloudovými službami
 • bateriové úložiště s celkovou kapacitou 10,6 kWh
 • venkovní nabíječku s 5m kabelem pro elektro-mobil (s RFID čtečkou)
 • výchozí revizi elektro, vyřízení žádosti SFŽP na základě zplnomocnění
 • orientační návratnost 6 – 8 let

Dotace na fotovoltaické systémy pro bytové domy

Dotace z programu NZÚ v rámci Národního plánu obnovy na pořízení fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Kdo může žádat

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby
 • Vlastník bytové jednotky v případě žádosti na vlastní bytovou jednotku
 • Fyzická osoba jako nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů: 15 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia: 10 000 Kč
 • Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el.energii10 000 Kč
 • Za instalovanou dobíjecí stanici: 25 000 Kč
 • Kombinační bonus: 10 000 Kč
 • Regionální zvýhodnění k celkové dotaci: +10%

Za jakých podmínek získáte dotaci

 • Na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon minimálně 0,50 kWp
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy
  stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů
 • Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů je roven počtu bytových jednotek v domě
 • Podporovaná akumulace do baterií minimálně 0,5 a maximálně 1,5 násobek instalovaného výkonu
 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy

Jak zažádat o dotaci

 • Veškeré žádosti o dotaci a připojení do distribuční sítě vyřídíme za Vás
 • Žádat můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Modelový příklad

Příklad dotace pro bytový dům se šesti bytovými jednotkami

FVE systém s akumulací 25 kWh + 6x nabíjecí stanice pro elektromobil =
938 500 Kč dotace pro menší bytový dům v Ústeckém kraji.

Solární ohřev vody
s dotací 90 000 Kč

Cena 90 000 Kč − Dotace 90 000 Kč = 0 Kč doplatek

O dotace na solární ohřev vody lze žádat i zpětně

O dotaci lze požádat i zpětně a podporovaná opatření jsou ta provedená po 12. 9. 2022. Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci NZÚ Light na jiná opatření nebo máte v úmyslu o další dotaci NZÚ Light žádat.

Pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu a zároveň pobíráte starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, je toto řešení ideální pro Vás. Instalaci solárních panelů jsme schopni provést na klíč.

Modelový příklad

Solární ohřev vody

 • MPPT regulátor se dvěma zásuvkami 230V (primární a záložní), výkon 3,5kW
 • 5x 460Wp panel se střešní konstrukcí a umístěním na ideální světovou stranu (J/JZ)
 • Kabelové a elektro příslušenství
 • Revize a podpora při vyřízení žádosti u NZÚ Light

Dotace na toto opatření: 90.000,- Kč (peníze jsou vypláceny dopředu)

Cena za kompletní instalaci: 90.000,- Kč

Výsedná cena za kompletní instalaci na klíč: 0,- Kč

Solární systémy

Často se ptáte

1. Co je to solární kolektor a jak funguje?

Solární kolektor je zařízení, které využívá solární energii k ohřevu vody nebo vzduchu. Je to klíčová součást mnoha solárních systémů.

2. Jaká je cena solárních panelů?

Cena solárních panelů se může lišit v závislosti na typu, velikosti a značce. Nabízíme cenovou kalkulaci a individuální návrhy pro vaše potřeby.

3. Jaké jsou výhody fotovoltaických panelů na střechu?

Fotovoltaické panely na střechu vám umožní vyrábět vlastní elektrickou energii, snížit účty za energie a přispět k ochraně životního prostředí.

4. Co zahrnuje montáž fotovoltaické elektrárny?

Montáž fotovoltaické elektrárny zahrnuje plánování, instalaci solárních panelů, zapojení elektrických komponent a koordinaci s místními úřady.

5. Jaké jsou možnosti solárních baterií a fotovoltaického setu?

Fotovoltaický set se solární baterií nabízí flexibilní řešení pro ukládání a využití solární energie. Můžeme vám pomoci najít nejlepší řešení pro váš domov.

6. Jaké jsou výhody solárních článků a solárního zdroje?

Solární články a solární zdroj vám umožní využívat obnovitelnou energii, snížit emise uhlíku a zároveň ušetřit na nákladech na energie.

nezávazná poptávka

Napište nám o konzultaci zdarma

9 + 6 =

naše kvalifikace

Osvědčení

Pod Šibeníkem 1154
434 01 Most
Bezručova 4218
430 03 Chomutov
e-mail: info@egni.cz
tel.: 775 742 454
IČ: 28744161  |  DIČ: CZ28744161
dat.schránka: yxn3ktv
Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Most | 244583249/0300
EGNI.cz je obchodní značkou společnosti DDQ CZ s.r.o., která je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 30182